Omzetbelasting op zonnepanelen

Op 20 juni 2013 heeft de hoogste Europese rechter een arrest gewezen, waarin is beslist dat eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding de opgewekte energie leveren aan een energiemaatschappij, ondernemer voor de omzetbelasting zijn. De staatssecretaris van Financiën heeft het ondernemer-schap voor de omzetbelasting onlangs bevestigd. Dit biedt voor u de kans om de omzetbelasting op de investering van de zonnepanelen direct terug te vragen bij de Belastingdienst. Over de aan de energiemaatschappij te leveren energie bent u in het eerste jaar een gering forfaitair bedrag aan omzetbelasting verschuldigd. Voor de jaren erna kunt u een vrijstelling aanvragen, waardoor u in latere jaren geen aangifte omzetbelasting hoeft in te dienen.


Zonel verzorgt deze BTW teruggave voor u, zodat u er geen omkijken naar hebt. We hebben een samenwerking met een erkend accountantskantoor die kennis en ervaring in huis heeft om u hierin volledig te ontlasten. Benut de kansen die u geboden worden! Het aanmelden bij de Belastingdienst als BTW-ondernemer, het terugvragen van de BTW en het indienen van een verzoek om ontheffing van de toekomstige administratieve verplichtingen, verzorgt Zonel voor u tegen een vast tarief van € 150 exclusief BTW, oftewel € 181,50 inclusiefBTW.

Indien u van onze diensten gebruik wenst te maken, verzoeken wij u ons een mail te sturen naar info@zonel.nl en dan sturen wij u het aanvraagformulier toe.